Tổng hợp 1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V - Bán key bản quyền Windows 10,Bán key bản quyền Kaspersky Server,Bán key bản quyền Windows Server

728x90 AdSpace

Trending
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Tổng hợp 1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V1. Get-VM

Nhìn cậu lệnh là hiểu rồi đúng không , sẽ lấy thông tin toàn bộ các VM Guest trên 1 Host.
Câu lệnh có thể được mở rộng với sự kết hợp của từ khóa select. Câu lệnh dưới đây cho bạn thấy chi tiết các object trong một VM Guest

[​IMG]

Bạn có thể có một report chi tiết và cao cấp hơn với từ khóa "Filter". Như hình minh họa dưới đây là kết hợp với filter chỉ lọc những máy ảo đang chạy

PS C:\>get-vm|where{$_.state-eq'running'}|sortUptime|selectName,Uptime,@{N="MemoryMB";E={$_.MemoryAssigned/1MB}},Status


[​IMG]2. Start-VM
Khởi động máy ảo

PSC:\>start-vmchi-win8

Để rung chương trình trong trang thái background.

PSC:\>start-vmjdh*-asjob


3. Stop-VM
Shutdown máy ảo

PSC:\>stop-vmjdh*

Lện này được thục hiện trên nền OS của máy ảo. Khi có bất kỳ các tập tin chưa được lưu lại, tiến trình này sẽ dành 5 minutes cho việc lưu giữ. Ngoài ra bạn có thể dùng lệnh thêm option -force để ép việc shutdown ngay lập tực.

Ngoài ra bạn còn có thể dùng kill power để ép shut down nguồn máy ảo :)

PS C:\>stop-vm"XP Lab"–turnoff

PSC:\>stop-vmchi-win8–save–force ( Stop máy ảo ở trang thái save )


4. Checkpoint-VM

Đây là cậu lệnh dùng tao snap shot
PS C:\>checkpoint-vm-VMName"XP Lab"

Tạo snapshot cho tất cả các máy bắng đầu bằng CHI và snapshot được gọi là Weekly Snapshot.
PSC:\>get-vmchi*|checkpoint-vm-SnapshotName"Weekly Snapshot $((Get-Date).toshortdatestring())"–AsJob

5. Get-VMSnapshot
If you have VM snapshots, you will most likely want to manage them. Here’s a great situation where the PowerShell cmdlet is your friend. First, what are all the snapshots I currently have?

1
PSC:\>get-vmsnapshot*


[​IMG]

Figure 4

You can get all snapshots for a given VM.

1
PSC:\>get-vm"fp01"|get-vmsnapshot


[​IMG]

Figure 5

Or a specific snapshot:

1
PSC:\>get-vmchi-fp01|get-vmsnapshot-Nameweekly*


[​IMG]

Figure 6

6. Remove-VMSnapshot
Of course, you will want to periodically delete old snapshots which is where Remove-VMSnapshot comes in handy. Let’s say a week or two has passed and I want to clean up the previously created snapshots. Here’s my single line PowerShell command.

1
PSC:\>get-vm chi*|Get-VMSnapshot-Name"weekly snapshot 4/20/2013"|Remove-VMSnapshot–whatif
As you can see in Figure 7, the –WhatIf parameter allows me a chance to double-check what I’m about to do.

[​IMG]

Figure 7

To actually remove the snapshots all I need to do is re-run the command omitting the –Whatif parameter.

7. Test-VHD
I find Test-VHD quite handy in performing periodic validation of VHD and VHDX files. This cmdlet should detect if there is a potential problem with a VHD such as if a differencing chain has been broken. The cmdlet returns True if everything is ok. You can check multiple files at once:

1
2
3
4
5
6
7
8
PSC:\>dirF:\VHD\|test-vhd

True
True
True
True
True
True
Although, if one of these failed I wouldn’t necessarily know which one. Instead I might try something like this:

1
PSC:\>dirG:\VHDs|SelectName,@{n="Test";Expression={Test-VHD$_.fullname}}|sortTest
You can see the results in Figure 8.

[​IMG]

Figure 8

8. Export-VM
I’ve written about Export-VM in the past to export a machine to disk. This command will export the virtual machine configuration, a copy of the VHD/VHDX files as well as any snapshots. Just make sure the destination doesn’t contain a folder with the same name as your virtual machine or the command will fail. Because this can take some time to run, I recommend using the –AsJob parameter. I can export a single machine:

1
PSC:\>export-vm"test rig"-PathE:\BackupFolder–asjob
Or multiple machines:

1
PSC:\>export-vmjdh*-Pathe:\backupfolder-AsJob


9. Get-VMHost
This cmdlet provides information about the server, or in my case desktop, running Hyper-V.

[​IMG]

Figure 9

The cmdlet has a –Computername parameter so you can connect to remove Hyper-V servers.

10. Get-VMNetworkAdapter
Lastly, I find Get-VMNetworkAdapter very useful because it helps me discover the IP addresses my virtual machines are running.

1
PSC:\>Get-VMNetworkAdapter-VMName chi-dc04


[​IMG]

Figure 10

Or to just get the addresses for this VM, I can run a command like this:

1
PSC:\>Get-VMNetworkAdapter-VMNamechi-dc04|Select-expandIPAddresses


[​IMG]

Figure 11

It isn’t that much more work to display all the IP v4 addresses for my currently running virtual machines.

1
PSC:\>get-vm|where{$_.state-eq'running'}|get-vmnetworkadapter|SelectVMName,SwitchName,@{Name="IP";Expression={$_.IPAddresses|where{$_-match"^172\."}}}|SortVMName


[​IMG]

Figure 12

Try doing that in GUI!

Summary
The graphical Hyper-V management console is fine for simple and one-off type tasks. But when you want to work with multiple virtual machines at once or dive deeper into a virtual machine configuration say for reporting purposes, then there really is no substitute for starting with these 10 cmdlets. I’m confident that as you work with these you’ll discover a few more cmdlets that will make your life much easier.


Nguồn: Sưu tầm
Mở link,đợi 5 giây.Bạn click chữ SKIP AD ( trên cùng,bên phải ).Là ra link download:

Link 1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V

Chú ý: www.CD4pro.info và www.Key4VIP.info có bán Acc Fshare.Vn giá rẻ.
Nếu LINK Die.Bạn đọc vui lòng báo lại cho chúng tôi sẽ reupload lại trong 24h.

 Hướng dẫn mua key tại www.Key4VIP.info và www.CD4pro.com
Quý khách hàng vui lòng truy cập chi tiết Tại đây hoặc tại đây
www.Key4VIP.info : Là Website bán key bản quyền Windows-Antivirus-Office-Visio-SharePoint Server-SQL Server-TMG- Systems Center-SQL Server-Kaspersky Server.......UY TÍN BẢO HÀNH VĨNH VIỄN
Bán key bản quyền Windows 8.1 Pro
Bán key bản quyền Windows 10 Pro
Bán key bản quyền Windows 10 Home
Bán key bản quyền Windows 10 Enterprise
Bán key bản quyền Windows Server 2003 R2
Bán key bản quyền Windows Server 2008 R2
Bán key bản quyền Windows Server 2012 R2
Bán key bản quyền Kaspersky Server
Bán key bản quyền Micosoft Office 2010
Bán key bản quyền Micosoft Office 2013
Bán key bản quyền Micosoft Office 2016
 ...............................................................
Tổng hợp 1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V Reviewed by Ghost VN on 10:07 Rating: 5 1. Get-VM Nhìn cậu lệnh là hiểu rồi đúng không , sẽ lấy thông tin toàn bộ các VM Guest trên 1 Host. Câu lệnh có thể được mở ...